Møde i Dansk Selskab for Ophavsret den 8.3.2018

3 af FU’s 4 medlemmer deltog i medlemsmødet, som omhandlede Kulturministeriets aktuelle aktiviteter på ophavsretsområdet. Det meste foregår i EU og drejer sig om EU-lovgivning, bl.a. at det i 2018 bliver muligt at medbringe sine danske tv-streaming-abonnementer overalt i EUs område (efter Brexit lukkes nok til GB).

Selskabet er et fælles forum for alle danskere, der beskæftiger sig med ophavsret, og det er nyttigt for A2012s virksomhed, at vi er opdateret på området.