Formentlig uændret DTT gatekeeper 2020-2030: Boxer.

Radio- og tv-nævnet modtog ved fristens udløb kun én ansøgning til at drive det digitale tv-sendenet, DTT, nemlig fra Boxer TV A/S. Nævnet vurderer nu, om den indsendte ansøgning er konditionsmæssig, og om ansøger er egnet. Sagen forventes behandlet af nævnet senest ved udgangen af maj måned.

Siden 2009 har nettet været drevet at den svenske statsvirksomhed Teracom, der dog med salget af Boxer til SE-Stofa har ønsket at trække sig ud af dette marked.

Det var ventet, at MTG (Viasat) ville byde på opgaven, men de meddelte for kort tid siden, at de ikke var interesserede.