Regeringens lovprogram 2023 – 2024

Igen i år har A2012 gennemgået det lovprogram, som regeringen i dag har offentliggjort samtidig med folketingets åbning ti. den 3.10.2023.

Fire ministerier har sager på programmet, der evt. kan berøre antenneforeningernes interesser. De er markeret med gult og kan ses på A2012s hjemmeside: http://a2012.dk/wp-content/uploads/Regeringens-lovgivning-2023-2024-A2012-MarkUp.pdf

Bemærk under KULTURMINISTEREN, at man vil ændre Ophavsretslovens bestemmelser om aftaleindgåelse, dvs. Copydan-reglerne. Vi kender endnu ikke intensionerne.

Bemærk også under TRAFIKMINISTEREN, at man fortsat vil gennemføre mulighed for, at kommunerne kan tillade fiberselskaber og andre at nedgrave deres kabler på privatveje, selv om vejens ejer modsætter sig dette.

Det mest bemærkelsesværdige er nok, at SKATTEMINISTEREN tilsyneladende IKKE genfremsætter sit forslag om MOMS PÅ COPYDAN. Men husk, at vi alle kommer til at betale alligevel gennem de almindelige skatter, for fængselsreformen gennem føres alligevel.

Nu kommer momsen på Copydan

I et nyt politisk forlig i dag den 7.3.2023 er der opnået bred politisk enighed i Folketinget om at indføre moms på Copydan. Tidspunkt er ikke fastsat, men det bliver nok senest fra 1.1.2024. Det betyder en prisstigning på ca. 20 kr. pr. måned for en tv-pakke, altså 240 kr. om året.

Det nye forlig omfatter foruden SVM-regeringen Konservative, SF og DF, der alle er enige om, at det er nødvendigt at gennemføre den fængselsreform, som momsprovenuet skal være med til at finansiere. Kun på betingelse af, at EU-kommissionen har samme vurdering af momsen, som det danske skatteministerium. Der er under alle omstændigheder sikker politisk opbakning til, at fængselsreformen skal gennemføres og finansieres, så i ærgrelsen over prisstigninger på tv-pakker, må vi erkende, at de ca. 20 kr. om måneden under alle omstændigheder skulle skal betales af os alle på den ene eller den anden måde.

Ændringen indfører ikke moms på kunstneriske ydelser, kun på videresalg af disse gennem firmaer eller organisationer som Copydan.

Den eksisterende momsfritagelse for Copydan hviler på den såkaldte udlægsregel, som vi fra gennemgang af mange regnskaber ved, at mange antenneforeninger i praksis har tilsidesat med stor risiko for alligevel at få en regning fra Skat på moms på Copydan. Nu skabes der klarhed, sikkerhed og enkelthed i administration og regnskabsføring, idet alle udgifter, der indgår i en tv-pakke, skal momses.

Interesserede kan rekvirere teksten til det politiske forlig hos news@a2012.dk. A2012 følger fortsat sagen nøje gennem hele lovgivningsprocessen.