Forhandling om tv-rettigheder

FÆLLES FORHANDLINGER GIVER STØRRE STYRKE

Tv-Forhandlinger

Foreninger, der ønsker at deltage i de fælles forhandlinger om tv-rettigheder, godkender på forhånd, at forhandlingsretten vedr. indkøb af tv overlades til forhandlingsudvalget under A2012.

Det er muligt at modtage den pakkesammensætning, Glenten har, se www.glenten.dk. Herved kendes pakkesammensætning, valgmuligheder mellem de enkelte pakker samt prisen.Hvis man i foreningen mangler en eller flere kanaler i pakkesammensætningen, er det muligt at købe supplerende kanaler fra udbyderne.

Det er også muligt at beholde den nuværende pakkesammensætning. Her kendes den nøjagtige pris ikke på forhånd, men pakkesammensætningen indgår i forhandlingerne sammen med de øvrige foreningers. Hvis ikke A2012 opnår mindst den samme pris, som foreningen aktuelt har, er foreningen ikke bundet af forhandlingsresultatet.

Rent teknisk leveres tv-signalet af Glenten via Global Connects fiberring, som dækker det meste af Dammark. Hvis en forening kun ønsker levering af internet, er dette også muligt.

Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget sammensætning fremgår af A2012 – se Forhandlingsudvalget. Det er planen og forhåbningen, at forhandlingsudvalget skal repræsentere flest mulige medlemmer af A2012 i forhandlingerne med tv-udbyderne.

Når mange står sammen i forhandlingerne, er det muligt at opnå de bedste priser på tv.

A2012 er opbygget således, at man aktivt tilmelder sig en ydelse uden at være bundet af områder, man ikke ønsker at være en del af. Udvalget forhandler derfor på vegne af de foreninger, der tilmelder sig forhandlingsdelen. For at stå så stærkt som muligt i forhandlingerne og give udvalget flest ”muskler” er det udvalgets opgave at sige til eller fra over for udbyderne vedr. de enkelte kanaler.