Hvorfor A2012?

A2012 har snart eksisteret i 10 år. Vi bliver stadig flere. Her er nogle fordele ved medlemskab af A2012. Klik her for pdf: Hvorfor A2012 Jan 2021

A2012 koster kun 3 kr. pr. medlem pr. år

Det er den absolut billigste måde for antenneforeninger at være organiseret i et fællesskab med andre antenneforeninger. Samtidig det bedste. Alternativet koster 3 – 5 gange så meget. Check selv andre muligheder.

Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring til kun 800 kr. pr. år

Individuelt tegnede forsikringer med samme dækning koster 10-15.000 kr. Der er indbygget dækning for bedrageri. Forsikringen kan fravælges. Se mere på http://a2012.dk/forsikring/.

Kollektiv lovpligtig arbejdsskadeforsikring til kun 150 kr. pr. år

Dækker tilskadekomst ved bestyrelsesmedlemmers og andres arbejde for foreningen. Kan fravælges. Se http://a2012.dk/forsikring/.

Kollektiv netbankforsikring til kun 150 kr. pr. år

Antenneforeningens bankkonti er ikke automatisk forsikret, modsat private konti.

Kollektiv cybercrimeforsikring til kun 550 kr. pr. år

Det sidste år er risikoen for, at hackere bryder ind og ødelægger antenneforeningens driftsystemer og infrastruktur 30.-doblet. Forsikringen giver foreningen professionel hjælp til genopretning, hvis ulykken skulle ske.

Gratis råd om antennetekniske forhold

Enhver medlemsforening kan kontakte Teknisk Udvalg direkte, tu@a2012.dk, formand Tage Lauritsen. F.eks. om eget inter­net. A2012 lægger vægt på mulighed for direkte, uformelle kontakt for kollegiale råd fra andre antenneforeninger.

Gratis gode råd om skat, afgifter og moms

Enhver medlemsforening kan kontakte SAM-udvalget direkte, sam@a2012.dk, formand Carsten Pedersen om konkrete sager.

Juridisk hjælp ved indgåelse af kontrakter – med mere

For kun 500 kr. i timen + moms vurderer vores juridiske konsulent kontrakter, forslag hertil og fortolkninger. Kontakt forret­nings­udvalget fu@a2012.dk. Gode råd, der ikke kræver sagsbehandling, er gratis. Private advokathonorarer ligger på 1.500 – 2.000 kr. i timen – og opad.

Dirigent ved generalforsamling og foreningsjuridisk hjælp

For kun 500 kr. i timen + moms + kørsel stiller vi dirigent til rådighed og vores juridiske konsulent vurderer vedtægter, forret­nings­orden og andre foreningsdokumenter. Kontakt forretningsudvalget fu@a2012.dk. Gode råd, der ikke kræver sagsbe­hand­ling, er gratis.

Løbende information om, hvad der rører sig i branchen, gennem News

FU og Informationsudvalget, formand Poul Juul, følger løbende med i alt, hvad der rører sig i branchen, herunder relevante nye love og statslige be­­stem­mel­ser. Vi følger løbende ca. 65 nyhedskilder. News sendes ca. 20 gange årligt som 2- 3 sider pdf pr. mail direkte til alle bestyrelses­med­lem­mer i antenneforeninger, der er medlem af A2012.

Clearing af rettigheder til tv-programmer og levering af disse, herunder aftaler med Copydan

A2012s forhandlingsudvalg forhandler tv-forsyningsaftaler til de antenneforeninger, der ønsker selv at sammensætte sit ud­bud af tv-kanaler. Glenten står for den praktiske leverance, fiberringen og formelle aftaler. Vi følger løbende med i udbud fra alle tv-leverandører: YouSee, Stofa, Allente, TV2, Discovery, ViaPlay og DR.

Interessante møder

På repræsentantskabsmøderne diskuteres – ofte på forslag fra en medlemsforening – hvordan vi kan udvikle vores foreninger, f.eks. nye forretningsmodeller, RPHY, LER m.m. På disse møder redegør udvalgene altid for den nyeste udvikling på deres område. Medlemsdemokratiet plejes gennem valg og vedtagelser.

Ekstern repræsentation

I et fællesskab med andre aktører i branchen, Fagligt Netværk, er A2012 antenneforeningernes repræsentant. Vi følger og udtaler os på antenneforeningernes vegne til statslige høringer og har kontakt med myndigheder.

A2012 er repræsenteret i LER’s følgegruppe (LedningsEjerRegistret), hvor vi arbejder for at reducerer og hindre skader på vores nedgravede kabler, hvad enten det er coax eller fiber.

Med meget mere…

Se mere på A2012’s hjemmeside, www.a2012.dk. Eller kontakt forretningsudvalget (FU) direkte fu@a2012.dk, formand Bernt Frei­berg.  Det er selvfølgelig gratis og uforpligtende. Der er ingen opgaver vedr. antenneforeninger, vi ikke kan klare.