Tekniske vejledninger

Tekniske vejledninger for fællesantenneanlæg

Det tekniske fundament for danske anlæg udgøres af “Vejledende tekniske retningslinier” udarbejdet i samarbejde med de kommercielle operatører YouSee, Dansk Kabel TV, Stofa, fabrikanterne og en række virksomheder og installatører i branchen samt repræsentanter for foreningerne samlet i Fagligt Netværk for Infrastruktur til Bredbånd. Vejledningen bygger på de tidligere AFO-retningslinjer. Disse fælles regler og det teknisk grundlag anbefales for alle anlæg i Danmark. Den seneste revision er gennemgået og opdateret af Anders Møller-Larsen som på daværende tidspunkt var ansat hos DKT og Tage Lauritsen fra A2012.
De er baseret på opdaterede versioner af den fælleseuropæiske Cenelec-standard. På denne måde sikres et sagligt grundlag for gode tekniske installationer og et værn mod sjusk, fejl og ligegyldighed.
Foreningerne har med disse regler et sagligt grundlag for at stille krav til sine installatører. Retningslinjerne bør indgå i grundlaget for alle tekniske aftaler. Hvor der i eksisterende aftaler er henvist til AFO-retningslinjer, skal dette fremover læses som de nye retningslinjer, der kan downloades nedenfor.

For uddybning og fortolkning af reglerne henvises til A2012’s Tekniske Udvalg, TU.

Grundlæggende tekniske regler: Vejledende tekniske retningslinier ver. 11.1 maj 2018

I juli 2020 har Fagligt Netværk udgivet en vejledning til husinstallationer og wifi. Der kan se her.

Fra AFO eksisterer en række andre gode vejledninger, som stadig er aktuelle og derfor også anbefales:

Vejledning om etablering af fællesantenneanlæg: Vejledning_etap_faellesantanneanlaeg_11.12

Vejledning om husinstallationer: AFO_vejledning__KabelTV_husinstallationer__ver._1.1

Eksempler på gode husinstallationer: Husstandsinstallationer_-_gode

Eksempler på dårlige husinstallationer: Husstandsinstallationer_-_daarlige

A2012 pjece om GODE HUSINSTALLATIONER

A2012 har udgivet en pjece, der kan bruges til information af antenneforeningernes medlemmer om betydningen af og vejen til gode husinstallationer.

Pjecen kan downloades her: A2012_installationsfolder_WEB_Marts_2013

Medlemmer af A2012 kan frit anvende pjecen til kopiering/trykning og omdeling til medlemmer eller offentliggørelse på antenneforeningens hjemmeside.