Leverandører

HISTORIE

Dansk Kabel TV har ved sit 50nårs jubilæum udgivet en jubilæumsbog, der både viser væsentlige ting om firmaets, branchens og antenneforeningernes udvikling i de 50 år. Kan downloades her:

A2012s LEVERANDØRER

DKT pressemeddelelse Overtagelse Teledan 01102018

TDC bestyrelse og direktion Okt 2018

A2012 anbefaler, at man tager alternative tilbud til sædvanlige leverandører. Der kan ofte opnås væsentlige besparelser.

Denne liste omhandler virksomheder, som er medlem af AFO-samarbejdet og derfor også tilsluttet AFOs klagesags- og voldgiftsaftale: AFO_tilsluttede_02.12_V2

Udvalgsmedlemmer og rådgivere kan ofte anbefale konkrete virksomheder. Kontakt dem pr. tlf. eller Email.