Økonomi og kontingent

Kontingentet til A2012

Kontingentet er meget lavt: For 2022 er det fastsat til uændret til 3 kr. pr. medlem i antenneforeningen pr. år ekskl. moms.

For medlemstal over 10.000 betales 2 kr. pr. medlem.

Kontingentet pr. forening udgør uanset medlemstal mindst 375 kr. og maksimalt 45.000 kr.

Kontingentet opkræves pr. 1. februar.

Økonomi

Budget for året fastsættes hvert år på repræsentantskabsmødet i januar.

Regnskab for de forløbne år revideres af 2 valgte kritiske revisorer og forelægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet i januar.

Se mere i vedtægternes § 15 (link) .

CVR: 34 75 93 59