A2012 på 2 min.

A2012 på 2 min.

Alle foreninger har behov for mere viden og erfaring og flere gode ideer, end man selv kan skaffe sig inden for bestyrelsens eller foreningens rammer.

Hvorfor gøre tingene forfra, hvis andre har fundet en god løsning?

Vi hjælper hinanden, og vi ved, hvor man kan finde hjælp. Derfor er medlemskab af A2012 en rigtig løsning for alle uanset størrelse.

VORES MISSION

siger, hvad vi vil: Vi vil være forum og fællesskab for foreningers varetagelse af fælles interesser samt til stadighed at styrke, fremme og udvikle disse.

VORES VISION

for foreninger er, at den almennyttige branche af alle opleves som en betydelig, kompetent og ansvarlig aktør både i lokalområdet og i samfundet.

VORES KERNEVÆRDIER

er, at vi sammen og hver for sig i foreningerne skal være kompetente og professionelle, fordi det vækker tillid, giver gennemslagskraft og er motiverende.