TV og Internet

TV OG INTERNET

A2012’s tilbud til andre foreninger.

Aktuelt har kun Glenten som medlem af A2012 tekniske faciliteter til at videreformidle TV og internet. Ved levering af TV og/eller internet gennem A2012 er associeret medlemskab af Glenten nødvendig, da en forening kun kan levere til en anden forening, hvis denne er medlem af den leverende forening.

Associeret fuldt medlemskab af Glenten.

TV og internet
Foreningen modtager den samme unikke pakkesammensætning som de 20 foreninger, der i øjeblikket deltager i samarbejdet. Flere kanaler kan evt. tilkøbes. Glenten leverer, administrerer, servicerer og betaler alle udgifter til CMTS, modems m.m. Man kan få Web-tv i den aktuelle pakke. Kontingent pr. medlem pr. år fastsættes af Glenten. Internet pr. måned pr. husstand kan leveres med forskellige hastigheder som fremgår af Glentens hjemmeside. Udsalgsprisen fastsættes af foreningen selv.

Kun internet
Glenten leverer, administrerer og betaler alle udgifter til CMTS, modems m.m. Pris pr. husstand pr. måned er fastsat af Glenten og kan oplyses hos dem. Udsalgsprisen fastsættes af foreningen selv. Kontingent pr. bruger pr. år er fastsat af Glenten. Web-tv kan ikke leveres af rettighedsmæssige årsager.

———————————————————————————————————————————————

Associeret medlemskab af Glenten. Levering til hovedstationen

TV og internet
Foreningen modtager Glentens unikke pakkesammensætning. Flere kanaler kan evt. tilkøbes. Kontingent pr. medlem er fastsat af Glenten. Foreningen betaler for egne tilslutningsafgifter til fiberringen. Foreningen administrerer selv. Gratis Web-tv med 36 kanaler. Man kan få Web-tv i den aktuelle pakke. Internet pr. husstand pr. måned kan levers med Glentens forskellige hastigheder til en pris fastsat af Glenten. Udsalgsprisen fastsættes af foreningen selv.

Kun TV
Foreningen modtager Glentens pakkesammensætning. Flere kanaler kan evt. tilkøbes
Kontingent pr. medlem pr. år fastsættes af Glenten og foreningen administrerer selv. Foreningen betaler egne tilslutningsafgifter til fiberringen. Web-tv kan leveres. Man kan få Web-tv i den aktuelle pakke.

Kun internet
Foreningen administrerer og supporterer selv. Pris pr. bruger pr. måned: 70,- Udsalgspris fastsættes af foreningen selv. Kontingent pr. bruger pr. år fastsættes af Glenten. Foreningen betaler egne tilslutningsudgifter til fiberringen. Foreningen betaler for CMTS, modems m.m. Web-tv kan ikke leveres af rettighedsmæssige årsager.

Vælg selv TV
Fra og med Grundpakken er det muligt at købe kanaler enkeltvis. Der er ikke krav om et bestemt antal kanaler. Man bestiller på hjemmesiden eller ved henvendelse til kontoret.

Alle priser er inkl. moms.

Ved et associeret samarbejde kan foreningen fortsat bestå.

Web-tv består af TV hjemme og ude (TV2 kun hjemme) på sekundære enheder. TV :  Apple TV box og Cromecast kan også benyttes. Afgift til Copydan pr. bruger pr. måned er bestemt af Copydan.

Kontraktlængden er den kortest mulige under hensyntagen til Glentens evt. udgifter. Efter kontraktperiodens udløb er foreningen frit stillet. Et fortsat samarbejde vil være på 1-årige kontrakter.