FU holdt møde den 7.3.2018

Vigtigste punkter på dagsordenen: Deltagelse i møde i Erhvervestyrelsen  6.3. om bl.a. Internetdagen, der i år finder sted 1.10. Opfølgning på deltagelse i høring i Folketingets kulturudvalg den 28.2. Møde den 12.4. i Fagligt Netværk, hvor der arbejdes på opdatering af “Vejledende Tekniske Retningslinier” som senest er ajourført i 2012, tidl. også kaldet AFOs tekniske retningslinjer, som er antenneforeningernes tekniske “bibel”. Grundig drøftelse af Persondataforordningen, herunder konkrete kontakter med leverandører og advokater.