Teknisk udvalg

TU Teknisk udvalg

FN – Fagligt Netværk

A2012 er tilsluttet og aktiv i Fagligt Netværk under BFE. Det er et særdeles vigtigt forum for antenneforeningerne.

TUs formand repræsenterer A2012 i FN.

Se nærmere om FNs formål, sammensætning og vejledninger her:

https://www.fagligtnet.dk/

Tage Lauritsen, formand.
Tune Kabelnet
Tlf. 44402012-3tl@a2012.dk