Juridisk service

INDGÅELSE AF AFTALER MED LEVERANDØRER

I AFO-regi er der indgået brancheaftaler, der kan danne grundlag for antenneforeningernes aftaler med leverandører om reparation og udbygning af antenneanlæg. A2012 anbefaler disse.

Her er kontraktforslag om tekniske installationer: Teknisk_kontrakt_AFO

Her er kontraktforslag om teknisk rådgivning: Raadgiver-kontrakt AFO

JURIDISK RÅDGIVNING

Medlemmer af A2012 kan få juridisk rådgivning hos direktør Lars J. Knudsen, Glenten, der er tidligere sekretariatschef og juridisk konsulent hos FDA.

For spørgsmål: Kontakt Lars J. Knudsen, ljk@a2012.dk, tlf. 44402012-5.

Rådgivning faktureres med 500 kr. pr. medgået time, men det koster ikke noget at spørge.