Medielicensen ændres til MEDIESKAT

Efter aftale mellem regeringen og DF udfases medielicensen over 5 år samtidig med at DR og anden public service finansieres over skatterne. Det samme er sket eller planlagt at ske i Finland og Sverige, mens en folkeafstemning i Schweiz fornylig har fastholdt medielicensen.

For enlige giver det en besparelse på godt 1.000 kr. om året, og det er godt studerende og andre unge, der bor alene. Samt for enlige pensionister. Men for de allerfleste – familier og pensionistfamilier – betyder det en årlig besparelse på 100-200 kr. om året og er dermed ligegyldigt. På den positive side for alle er, at sortseere nu også kommer til at betale og at medielicensadministrationen kan afskaffes. Men det er også bekymrende, at betalingen for puclic service nu kommer til at indgå i det almindelige politiske slagsmål om årets finanslov.

For os som tv-seere må det vække bekymring, at finansministeren vil have mere tv produceret af private selskaber. Medielicensen er gennem mange år steget under 2% om året og samtidig har DR, som får det meste af medielicensen, kunne lave en stærk forøgelse af antallet af kanaler og programmer. I modsætning hertil har en privat virksomhed som MTG (Viasat) som fast ordning forøget deres priser med 4-5% årligt. Og priserne på sport er jo nærmest eksploderet.