FU holdt møde i dag

Vi gennemgik et omfattende materiale om Persondataforordningen, som skal resultere i en model, der kan tilbydes alle antenneforeninger. Vi har haft møde med vores advokater. Vi har også møder med flere leverandører.

Opsamling på møde i Dansk Selskab for Ophavsret. Og oplæg til nyt møde med Erhvervsstyrelsen om Internetdagen 1.10.2018. Samt Energistyrelsen om ændringer i Telestatistikken.

Indledende diskussion om regeringens telepolitiske oplæg, som forekommer tyndt.

Positiv modtagelse af tilbud på placering at foreningernes overskudslikviditet til 1% i rente i stedet for negative renter i nogen banker. Mere kommer ud til foreninger. Sagen kom op på vores repræsentantskabsmøde i januar 2018.

Hjemmesiden og kommende News samt intern administration behandlet.

Møde med FDAs FU 21.3. forberedt.