FU holdt et længere møde i dag

Vi behandlede grundigt Persondataforordningens betydning for antenneforeninger og de aftaler, der skal/bør indgås med databehandlere/leverandører. Ligeledes drøftede de nye begreber CCAP og R-PHY og de helt nye muligheder, de giver antenneforeninger for samarbejde om levering af tv og internet på lange afstande. TU redegjorde for sagen på repræsentantskabsmødet den 27.1.2018.

Der blev koordineret deltagelse i en række konferencer i den kommende tid, så det sikres, at A2012 er til stede ved alle møder af interesse for antenneforeningerne. FU var meget tilfredse med et nyligt afholdt møde med topledelsen i GlobalConnect om det fremtidige samarbejde. Der var tilbagemelding om deltagelse i høring i Folketingets kulturudvalg om finansiering af fremtidens danske indholdsproduktion den 28.2.2018 – alle kan se streaming fra mødet på www.ft.dk.

Et møde med FDAs FU er aftalt til den 21.3.2018.