Ny Public Service-kontrakt for DR 2019-2023

Kulturministeren har netop offentliggjort kontrakten, hvis hovedpunkter er:

DR’s nye plan for radio- og tv-kanaler og internetbaserede tv-udbud
DR reducerer antallet af flow-tv-kanaler fra de nuværende seks til tre kanaler i 2020: DR1, DR2 og DR Ramasjang. DR udbygger sit internetbaserede tv-udbud med nyt unikt indhold på DR’s digitale tv-tjeneste DRTV med fokus på bl.a. samfunds- og kulturstof og på indhold målrettet de yngre målgrupper, der indtil primo 2020 også kan tilgå indhold på flowkanalerne DR3 og DR Ultra.
DR reducerer antallet af radiokanaler på flow fra de nuværende otte til fem kanaler i 2020: P1, P2, P3, P4 og P5.

Kerne public service-indhold
DR skal prioritere og styrke DR’s kvalitetsindhold inden for nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, folkeoplysning, uddannelse og læring samt den regionale dækning.

Børn og unge
DR skal med vægt på dansk indhold stille relevant public service-indhold til rådighed for børn og unge på relevante platforme, herunder distribuere indhold, der støttes via en større og bredere Public Service-Pulje.

Dansk kultur og DR’s arkiver
DR’s forpligtelser om udsendelse af dansk tv-drama opretholdes. DR’s nuværende kor og orkestre videreføres, og andelen af dansk musik på radio øges til 48 procent på såvel P3 som P4. Der skal være større alsidighed i dækningen af danske smalle idrætsgrene. DR skal engagere sig på markedsvilkår i dansk film. DR’s digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv.

Øget samarbejde
DR skal udlægge produktion og produktionsfaciliteter til det eksterne marked på i alt 2.364 mio. kr. set over aftaleperioden. DR skal desuden styrke samarbejdet med rettighedshavere og distributører om fremtidig distribution af DR’s indhold og fortsætte samarbejdet med musik- og kulturlivet.

Øget gennemsigtighed
Der skal være øget gennemsigtighed i DR’s økonomi. DR skal give indblik i, hvordan ressourcerne fordeler sig på enkelte kanaler, platforme og medieformål og fordeling af programtyper.

Tilgængelighed
DR’s udbud for personer med handicap forbedres, herunder ved implementering af internationale standarder på web og apps, bedre tekstning mv.