A2012 Repræsentantskabsmøde i dag i Odense

Et velbesøgt møde med god stemning startede med gennemgang af det aktuelle udbud til antenneforeningerne og deres medlemmer om forstærkere, konnektorer, kabler m.m. Tre leverandørfirmaer demonstrerede deres produkter. Vi fik et godt indtryk af dedikerede og dygtige fagfolk fra firmaerne.

Vi brugte 1½ time til at diskutere antenneforeningernes fremtid. Diskussionen var god og givende, og det vi skal arbejde videre med er: Skal vi ændres os til internetforeninger, hvor tv-signaler, bortset fra grundpakken, er biprodukter? Skal vi skabe modeller for, hvordan små foreninger skal fusionere eller drives sammen med andre foreninger for at overkomme problemet med at være små?

Formand Bernt Freiberg henviste til Siden sidst i News nr. 14. Og gennemgik et frisk statistik over sammensætningen af medlemskredsen. Vi er meget bredt dækkende på alle slags leverandører.

Udvalgene aflagde beretninger, der også gav anledning til spørgsmål og diskussion.

Som noget nyt var der denne gang en uformel middag fredag aften, hvor vi havde gode diskussioner og hyggeligt samvær.

Referat udsendes inden 14 dage.

Næste repræsentantskabsmøde er lørdag den 26.1.2019 i Fr. VI Hotel i Odense.