Medieforliget vedtaget ved Folketingets 2. behandling i dag

Medieforliget 2019-23 med omlægning af medielicensen til skat og stærk nedskæring af DR og anden Public Service, herunder sport, blev i dag vedtaget af VLAK-regeringen og DF. En enig opposition har i betænkningen taget stærk afstand fra forliget, fordi nedskæringen i dansk Public Service og DR er et helt forkert signal at sende samtidig med at amerikanske mediegiganter fortsat udvider deres aktiviteter. Det må forventes at være et signal om, at medieforliget bliver ændret, hvis der efter et kommende folketingsvalg. Forslaget går direkte til 3. behandling og forventes derfor vedtaget, som det ligger.

Et ændringsforslag fra oppositionen om, at der ikke skal være tidsbegrænsning for valg af 2 repræsentanter for de faste medarbejdere i DRs bestyrelse blev nedstemt af regeringen og DF.