Enig politisk opbakning til brugereje!

På et af vores “naboområder”, vandforsyningen, er der ved et enigt forlig mellem alle partier kommet en bemærkelsesværdig politisk opbakning til brugereje. Det sker efter at Skat i Højesteret har tabt en sag med krav på 37 mia. kr. til vandværkerne, som i sidste ende skulle betales af forbrugerne. Det er også er principielt skulderklap til den indsats, der udføres i de brugerejede antenne- og internetforeninger.

Udtalelsen lyder: “De forbrugerejede vandværker er dygtige til at sikre billigt og rent vand til lokalområdet, for det er i sidste ende kunderne selv, der ejer og driver værkerne. Hvis forbrugerne har tillid til, at frivillige lokale kræfter kan sikre bedre og billigere vand, så mener jeg ikke, at vi politikere skal blande os ved at pålægge dem en byrdefuld regulering,” siger energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Hermed er der forhåbentlig sat en effektiv stopper for topembedsmænd, der lokker politikerne til centralisering med løfter om besparelser og stordriftsfordele, som senere viser sig at være varm luft og løgn.