1 GBit bredbånd fra 2025

Regeringen og Folketingets partier har i går indgået en ny politisk aftale. Om bredbåndsdækning hedder det i aftalen, at 98 % af alle danske boliger og virksomheder fra 2025 skal have adgang til 1 GBit/s download. De sidste 2 % skal have 100/30 Mbit, som var den politiske målsætning til og med 2020.

Etablering og udrulning skal fortsat ske på markedsvilkår og teknologineutralt, dvs. vi har fri hænder til at opnå målet. Regeringen følger udviklingen løbende og fremlægger en statusrapport i 2023.

A2012 har med News 20-2021 og RPHY fremlagt redskaberne til at opnå målet. Der er ingen grund til tøven. Alle antenneforeninger bør snarest leve op til denne målsætning.

Moms på Copydan fra 1.1.2023

Ved en politisk aftale mellem Dansk Folkeparti, Konservative, SF og regeringen (S) i sidste uge er det endeligt aftalt, at vi alle fra 1.1.2023 skal betale moms af Copydan-afgifter for tv. Det forventes at betyde månedlige prisstigninger på ca. 8 kr. for grundpakken, 9 kr. for mellempakken og 11 kr. for fuldpakken.

For antenneforeningernes bestyrelser og særligt kassererne betyder det en administrativ lettelse, idet Copydan så ikke mere skal have særbehandling i fakturering og regnskabsaflæggelse.

Selv om det er meget små stigninger, er det altid ærgerligt, når priserne stiger. Men med lidt tilbageholdenhed hos tv-producenter og -distributører, bliver denne stigning lille.

A2012 følger op på sagen, når forliget udmøntes i konkret lovgivning.