Regeringens lovprogram 2023 – 2024

Igen i år har A2012 gennemgået det lovprogram, som regeringen i dag har offentliggjort samtidig med folketingets åbning ti. den 3.10.2023.

Fire ministerier har sager på programmet, der evt. kan berøre antenneforeningernes interesser. De er markeret med gult og kan ses på A2012s hjemmeside: http://a2012.dk/wp-content/uploads/Regeringens-lovgivning-2023-2024-A2012-MarkUp.pdf

Bemærk under KULTURMINISTEREN, at man vil ændre Ophavsretslovens bestemmelser om aftaleindgåelse, dvs. Copydan-reglerne. Vi kender endnu ikke intensionerne.

Bemærk også under TRAFIKMINISTEREN, at man fortsat vil gennemføre mulighed for, at kommunerne kan tillade fiberselskaber og andre at nedgrave deres kabler på privatveje, selv om vejens ejer modsætter sig dette.

Det mest bemærkelsesværdige er nok, at SKATTEMINISTEREN tilsyneladende IKKE genfremsætter sit forslag om MOMS PÅ COPYDAN. Men husk, at vi alle kommer til at betale alligevel gennem de almindelige skatter, for fængselsreformen gennem føres alligevel.