YouSee til salg?

Flere medier vurderer i dag, at TDCs nye ledelse sætter YouSee til salg. Kendere vurderer, at de pensionskasser, der ejer TDC, kun er reelt interesserede i netværkene, både kobber, coax og fiber i jorden samt mobilnetværk. Det sammenlignes med en “Banedanmark”-model, hvor man ejerne skinnerne, men man kan køre på disse. Der er ingen bud på danske købere af YouSee.