Vellykket A2012 repræsentantskabsmøde i dag

Der blev fremlagt friske erfaringer med RPHY, der har gjort det muligt for en antenneforening at forsyne en anden antenneforening 83 km. væk med 300/50 MBit/s bredbånd til alle medlemmer med DOCSIS 3.1. Det giver store muligheder for fremtidigt samarbejde mellem antenneforeninger.

En række spørgsmål vedrørende foreningernes tekniske udbygning blev gennemgået og besvaret. Det viste, at A2012 nu har et gennemarbejdet grundlag for teknisk og økonomisk rådgivning af alle foreninger, uanset hvem man har som leverandør.

Begge dele skal ruste medlemsforeningerne til at fastholde medlemmerne og kunne håndtere kampen med fiberselskaberne.

Repræsentanter for Fastspeed orienterede om en meget spændende mulighed for at vælge en alternativ bredbåndsleverandør for foreninger, som har forsyningsaftale med YouSee. Deltagerne fik hermed spændende indsigt i et nyt koncept, som først bliver offentliggjort i næste uge, hvorfor detaljer ikke refereres her. Det vil give konkurrence til både YouSee og fiberselskaberne.

En repræsentant for Danmarks Radio redegjorde for, hvordan DR ændres i de kommende år. Den mest mærkbare ændring for antenneforeningerne og vores medlemmer er, at fra begyndelse af 2020 forsvinder DR K, DR 3 og DR Ultra som flow-tv, der fremover kun vil indeholde 3 kanaler: DR1, DR2 og Ramasjang. DR leverer meget andet, men det bliver alt sammen som streaming over bredbånd gennem DR TV.

Repræsentanter for TV2 fortalte, at TV2 bibeholder alle sine 6 flow-tv kanaler: TV2, Charlie, Zulu, News, Fri og Sport. Samtidig sker der en stærk udbygning af streaming via TV2 Play. Vi fik også en spændende indsigt i de mange mulige ændringer, der sker i distribution af tv de kommende år.

Præsentationer fra alle de spændende indlæg bliver udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne.

Der blev rapporteret fra A2012’s fire udvalg: Forhandlingsudvalget, Teknisk udvalg, Skatte-Afgifts-Moms-udvalget og Informationsudvalget. Budget 2019 blev endeligt godkendt. Repræsentantskabets bakkede op om FUs forslag om forsøgsvis at etablere virtuelle ERFA-grupper om konkrete emner. Det første bliver sandsynligvis erfaringer med udbygning af fibernet i en antenneforenings område.

Officielt referat påregnes udsendt i løbet af ugen.

De bestyrelsesmedlemmer, der valgte ikke at deltage, gik glip af en eget spændende perspektivering af antenneforeningernes muligheder og vilkår de kommende år.

Næste repræsentantskabsmøde starter med fælles middag fredag den 4.10. og møde lørdag den 5.10.2019.