Udspil fra regeringen til nyt teleforlig udsat

I maj 2017 sagde Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V): “Jeg ser frem til at kunne fremlægge regeringens udspil kort efter sommerferien. Og jeg ser frem til at kunne drøfte det med de forskellige interessenter.”

I dag siger ministeren: “Der kommer et udspil til et teleforlig i det nye år. Det er det, jeg kan sige om det. Jeg vil ikke lægge mig fast på en dato.”

Tjaeee…