UBVA holdt SYMPOSIUM 2017 i dag

UBVA = Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (under Akademikerne, tidl. AC) er et organ, der beskæftiger sig med ophavsret. 2 medlemmer af FU deltog i symposiet. Et af emnerne var ophavsret på sociale medier, som jo flyder noget. Ejer Facebook f.eks. ophavsretten til alt det, der er lagt op? Der var ikke nogen klar konklusion, men der sker så mange millioner overtrædelser, at det formentlig er umuligt at sagsøge alle, der overtræder.

Et andet emne var ulovlig downloading og streaming af film på internettet. Der er stor støtte til Rettighedsalliancens bestræbelser på med venlig psykologi at få – især unge – til at søge lovlige hjemmesider i stedet for Popcorn-time. Derimod var der ikke megen sympati for nogle firmaers og advokaters “dømmebøder” på 2.200 kr., hvis man konstaterer at en IP-adresse har været brugt til “ulovlig” streaming. Indlederen kunne ikke forklare, hvordan man er nået frem til beløbet. En lektor i jura mente ikke, man skulle være så bange, hvis man fik en sådan hilsen, for det er opkræveren, der skal bevise ulovligheden og dermed erstatningsansvar. Kontakt A2012 hvis I skulle blive udsat for denne form for afpresning.