TV2 bliver ikke solgt

Kulturministeren har nu officielt opgivet salg af TV2 i dette medieforlig – pga. modstand fra DF. Dermed slutter Mette Bock sig til rækken af borgerlige kulturministre, der siden 2002 har måttet opgive salg af TV2, selv om det adskillige gange er proklameret i regeringserklæringer.

Det ser ud til at blive et smalt medieforlig med kun VLAK-regeringen og DF som partnere. Selv om man stadig arbejder på et forlig 2019-2023 kan varigheden af forliget blive ultrakort, hvis der sker et regeringsskifte efter næste valg, som bliver senest i juni 2019.

Heller ikke lukning af FM-båndet ser ud til at blive en realitet i denne omgang. Også her har DF sat hælene i.