Teleselskaber skal IKKE udlevere kundedata til advokater

Teleselskaber skal stadig logge mange informationer omkring deres kunders internettrafik. Smarte advokater har søgt at lave forretning på at udsende trusselbreve til personer, der mistænkes for pirateri, men har brug for teleselskabernes medvirken for at omsætte MAC-adresser m.m. til fysiske navne og adresser. I en sag kørt af Telia har Østre Landsret i dag  sagt nej til advokaternes krav. Teleselskaberne er kun pligtige til at udlevere persondata efter dommerkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Afgørelsen hviler på, at logningen kun er til for at bekæmpe grov kriminalitet og terrorisme.

Antenneforeninger, der drivet eget internet, skal derfor kun udlevere personoplysninger til Politiet eller andre efter dommerkendelse. Søg gerne vejledning i A2012, hvis I skulle komme ud for et sådant krav.