Repræsentantskabsmøde 29.1.2022: Nye forsikringer til alle i kraft 1.2.2022. Gratis i 2022.

A2012 har i et par år arbejdet meget med beskyttelse mod cybercrime, som er i voldsom stigning. Lørdag har repræsentantskabet bemyndiget FU til at tegne kollektive forsikringer mod cybercrime samt indbrud i foreningernes netbankskonti. Forsikringernes er tegnet i dag, træder i kraft i morgen den 1.2.2022, dækker alle medlemsforeninger og er gratis for foreningerne i 2022. Der udsendes flere detaljer senere, så foreningerne hver især kan overveje den dækning, man ønsker i 2023.

Repræsentantskabet genvalgte Bernt Freiberg, Tune, som formand og FU-medlem og Carsten Pedersen som FU-medlem for de kommende 2 år.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt A2012’s regnskab for 2021, FUs forlag til budget for 2022 samt uændret kontingent for 2022.