Nyt udbud af DVB-T sendenettet 2020-2030

Kulturministeriet har i dag udsendt udbud af tilladelse til at drive det danske tv-sendenet i perioden 4.4.2020 til og med 30.6.2030. Det er Radio- og TV-nævnet, der udsteder tilladelsen. Sendenettet drives i dag af den svenske, statsejede virksomhed Teracom, der også ejede Boxer indtil Boxer for nyligt blev solgt til SE-Stofa.
Interesserede kan rekvirere bekendtgørelsen ved mail til fu@a2012.dk.