Marrakesh-traktaten godkendt ved 1. beh. i Folketinget

Den såkaldte Marakesh-traktat fra 2013 skal sikre syns- og hørehandicappede bedre muligheder for adgang til bøger, tv, radio og andet ophavsretsbeskyttet materiale. Det er en international traktat, som EU har indgået i på alle EU-landes vegne og udmøntet som et EU-direktiv, der nu skal gennemføres i Danmark som en række ændringer i den danske ophavsretslov.

Alle partier bakkede op om lovforslaget, som ikke har direkte betydning for danske antenneforeninger.