Ledningsejerregistret – ændringer vedtaget ved 2. behandling i Folketinget

Folketinget har i dag vedtaget en række ændringsforslag ved 2. behandling. Det strammer tidsfristerne for elektronisk levering af oplysninger til 2 timer. For manuel håndtering til 2 dage. A2012 ser nærmere på konsekvenserne af de nye regler for antenneforeninger.

Der har ikke været politisk uenighed, så vedtagelsen ved 3. behandling anses for en formalitet, der formentlig gennemføres inden jul.