Internationale aktørers betydning for det danske mediemarked

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet afholder i dag kl. 09.30-14.00 en konference i serien Mediernes Udvikling i Danmark en konference med ovenstående titel. Det sker på baggrund af en rapport fra Mandag Morgen, CBS og Aalborg Universitet. Google, Facebook og YouTube er i fokus.
Som noget særligt livestreames konferencen på Kulturministeriets Facebook-side: www.facebook.com/kulturmin, så alle kan være med.
A2012s FU overværer konferencen på Facebook.