Fusionen SE – Eniig godkendt på betingelser

Konkurrencerådet har i dag meddelt, at de er enige i de mange betænkeligheder, som er fremkommer vedr. fusionen. Bl.a. fra A2012.

Tilladelsen er derfor på en række betingelser bl.a. om at sikre 3 andre selskaber adgang til distribution af bredbånd og tv på deres fibernet. Indholdet af betingelserne er stadig delvist hemmeligholdt, men bliver senere offentliggjort. Krav om andres adgang til fiberselskabernes net er en meget positiv nyskabelse, der også bør slå igennem hos andre selskaber.