Fusion mellem GlobalConnect og Nianet godkendt

Efter et halvt års sagsbehandling har Konkurrencerådet (som er “bestyrelse” for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, godkendt fusionen på betingelse af, at det fusionerede selskab frasælger en housing-aktivitet i Århus.

A2012 udtalte betænkeligheder ved fusionen, men efter en drøftelse med GC’s direktion i februar 2018 fastholdt vi ikke disse betænkeligheder.

GCs og Nianets fibernetværk er og har været vitale for antenneforeningernes udbygning og samarbejde. Uden disse to virksomheder ville vi have været klemt fast i TDC/YouSee’s stive pris- og driftsstruktur. Vi ser frem til at fortsat godt samarbejde med det fusionerede selskab.