FU møde i dag

FU samlede op på repræsentantskabsmødet den 25.11.2017 og startede planlægningen af mødet den 27.1.2018. Økonomien blev gennemgået. FU traf endelig beslutning om sin forretningsorden.