FU holdt møde i går

Det store emne var møde samme dag i Fagligt Netværk, hvor man – med afgørende indflydelse fra formanden for A2012’s tekniske udvalg, Tage Lauritsen – er ved at lægge sidste hånd på “Vejledende Tekniske Retningslinjer for Fællesantenneanlæg”. Seneste udgave af dette for antenneforeningerne vitale dokument er fra 2012, og arbejdet med ajourføring blev i 2014 ødelagt af FDAs daværende formand, Carsten Karlsen. Så snart dokumentet er færdigt, vil det af A2012 blive udsendt til alle antenneforeninger.

FU fortsatte også planlægning af repræsentantskabsmødet lørdag den 26.5.2018.