FU holdt møde i dag

FU drøftede møde samme dag med Erhvervsstyrelsen om organiserede kunder på bredbåndsmarkedet, som gav en udmærket udveksling af synspunkter og informationer. Samt en klagesag over TV2, der ikke vil sælge fodbold VM i UHD til de frie antenneforeninger. FU finder det utilfredsstillende, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke har ressourcer til at realitetsbehandle klager. En ny bekendtgørelse om LER er udkommet den 30.5. A2012 vil udarbejde en vejledning om LER til medlemsforeningerne.