FU holder møde i dag

På dagsordenen er bl.a.: Repræsentantskabsmødet lørdag den 25.11.2017, hvor vi skal drøfte DR, medielicens og Public Service. 3/4-års regnskabet ser fint ud. Folketingets 1. behandling af ændring af LER-loven. Indmeldelse af nye foreninger.