Fagligt Netværk holder møde i dag

Fagligt Netværk, som A2012 deltager i, er et samarbejdsorgan mellem de fleste branchedeltagere: YouSee, Stofa, Triax, Telecentret, Schneider, DKT, DKTV, Triax, Corning m.fl. Her udveksler man ved halvårlige møder erfaringer og tanker om drift og udvikling af vores anlæg. Netværket faciliteres af BFE, Branchen ForbrugerElektronik. A2012 anser denne uformelle samordning for særdeles nyttig.