A2012 holdt repræsentantskabsmøde i dag 27.1.2018

Vi er startet med en grundig gennemgang af EUs persondataforordning og hvordan antenneforeningerne skal håndtere og gennemføre den. A2012 påtager sig det projekt at være fælles rådgiver for de medlemsforeninger, der har ønsket at medvirke i projektet (dvs. alle, der har deltaget i dette møde).

Repræsentantskabet var utilfredse med, at Copydan ikke har villet besvare de supplerende spørgsmål, der blev vedtaget på mødet den 27.9.2017. FU går nu til Copydans direktør med sagen.

Udsigten til negativ renter for anfordringsindestående blev drøftet. Det har endnu kun ramt enkelte foreninger. Også denne sag arbejder FU videre med.

FU’s forslag til arbejdsplan for det kommende år og visionerne for antenneforeninger 2018-2027 fik opbakning fra repræsentantskabet.

Forhandlingsudvalget, Teknisk udvalg, Skat-Afgift-Moms-udvalget og Informationsudvalget aflagde beretninger. Præsentationerne bliver udsendt sammen med referatet.

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskab 2017, budget 2018 og uændret kontingent 3 kr. pr. medlem af antenneforeningen pr. år.

Bernt Freiberg, Tune, blev enstemmigt genvalgt for 2 år som formand og Carsten Pedersen, Nyraad, for 2 år som FU-medlem.

Bent Laugesen, Middelfart, og Morten Strandholdt, Bryrup, blev genvalgt som kritiske revisorer.

Næste repræsentantskabsmøde blev fastsat til lørdag den 26.5.2018.

Til efteråret afholdes kun et repræsentantskabsmøde lørdag den 6.10.2018. Efter forslag fra repræsentantskabet undersøger FU muligheden for at repræsentanter kan mødes til en fælles middag fredag den 5.10.2018 om aftenen.