A2012 deltog i første møde i “Brugernetværket”

14 deltagere inkl. A2012 var i dag inviteret til møde i et nydannet brugernetværk, der skal arbejde med og beskytte forbrugerinteresser på ophavsretsområdet. Det er almindeligt kendt, at ophavsretsejerne er stærkt organiseret, f.eks. i Copydan og Koda, men brugerne ikke har stærke, samlede organisationer.

Det var advokater med speciale i ophavsret hos Kammeradvokaten, der havde taget initiativ og inviteret til mødet. Blandt deltagerne var repræsentanter for museer, andre kulturinstitutioner, gymnasier, kommuner – også antenneforeningerne. Flere fremlagde erfaringer. En spændende ny dom fra EU-domstolen blev præsenteret, den såkaldte AKKA/LA-dom (C-177/16), der åbner mulighed for at gå i rette med ophavsretsorganisationer som Copydan, hvis de misbruger deres dominerende stilling. Copydan er som monopolist i høj grad dominerende i Danmark.

A2012 er indmeldt i netværket, der holder sit næste møde den 24.10.2018.