TDC uden fast ledelse i ½ – 1 år

TDCs nye bestyrelse er nu valgt af de nye ejere. Blot mangler man en ny bestyrelsesformand, så den valgte er midlertidig formand. Den hidtidige adm. dir. Pernille Ehrenbjerg har sagt sin stilling op og forlader den senest med udgangen af 2018. Årsagen er uenighed med nye ejere om strategien.

Det er meget usædvanligt, at en så stor virksomhed står uden fast ledelse.

Den midlertidige formand har udtalt, at TDC ikke vil sælge YouSee.