Forsikring

Generelt

Enhver medlemsforening i A2012 omfattes fra indmeldelsen automatisk af nedenstående, kollektive forsikringsordninger, med mindre foreningen meddeler, at forsikringsdækning ikke ønskes.

Det er vores opfattelse, at forsikringernes dækningsomfang og præmier matcher alle andre tilbud på tilsvarende forsikringer. Hvis ikke, så fortæl os om det. Så vil vi forsøge at skaffe endnu bedre eller billigere forsikringer.

Ved en sammenligning skal man huske at sammenligne både dækningsomfanget og dækningssummerne.

BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING

Enhver antenneforening bør have en bestyrelsesansvarsforsikring, der også dækker det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar samt evt. kriminalitet. Som medlem af A2012 omfattes antenneforeningen og bestyrelsesmedlemmerne automatisk af en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring, A2012 har tegnet hos forsikringsselskabet Topdanmark, medmindre foreningen framelder sig. Kun medlemmer af A2012 kan tegne denne forsikring. En tilsvarende forsikring tegnet individuelt af den enkelte antenneforening koster 10-15.000 kr. årligt.

Nedenstående dækning opnås for A2012’s medlemmer for kun 800 kr. om året:

Bestyrelsesansvar:          2.500.000 kr. pr. forening pr. år

Underslæb:                      1.000.000 kr. pr. forening pr. år

Samlet sum:                   10.000.000 kr. pr. år.

Selvrisiko:                                2.500 kr. pr. skade.

Se Produktblad her.

Se Forsikringsvilkår her:  her og  her. 

Forsikringen administreres af A2012. Send en mail til direktør Lars J. Knudsen, Glenten: ljk@a2012.dk, hvis du har spørgsmål til bestyrelsesansvarsforsikringen.

LOVPLIGTIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING

Enhver antenneforening bør have en arbejdsskadeforsikring, der dækker evt. skader som et bestyrelsesmedlem eller andre, der frivilligt arbejder for antenneforeningen, udsættes for under arbejde for foreningen. Som medlem af A2012 er antenneforeningen omfattet af en kollektiv arbejdsskadeforsikring tegnet af A2012 hos Gartnernes Forsikring GS, medmindre foreningen meddeler, at den ikke vil være omfattet. Den opfylder lovgivningens krav til erstatning til en præmie på 125 kr. pr. forening pr. år.

Dækningen omfatter ikke eventuelt ansatte i foreningen

Se Produktblad her: her.

Se Forsikringsvilkår her: her.

Forsikringsordningerne administreres af A2012. Send en mail til direktør Lars J. Knudsen, Glenten: ljk@a2012.dk, hvis du har spørgsmål til den kollektive arbejdsskadeforsikring.