Forsikring

Generelt

Enhver medlemsforening i A2012 omfattes fra indmeldelsen automatisk af nedenstående, kollektive forsikringsordninger, med mindre foreningen meddeler, at forsikringsdækning ikke ønskes.

Det er vores opfattelse, at forsikringernes dækningsomfang og præmier matcher alle andre tilbud på tilsvarende forsikringer. Hvis ikke, så fortæl os om det. Så vil vi forsøge at skaffe endnu bedre eller billigere forsikringer.

Ved en sammenligning skal man huske at sammenligne både dækningsomfanget og dækningssummerne.

Forsikringsordningerne administreres af A2012. Kontakt FU, hvis du har spørgsmål vedr. forsikringerne, fu@a2012.dk.

 

BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING

Enhver antenneforening bør have en bestyrelsesansvarsforsikring, der også dækker det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar samt evt. kriminalitet. Som medlem af A2012 omfattes antenneforeningen og bestyrelsesmedlemmerne automatisk af en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring, A2012 har tegnet hos forsikringsselskabet Topdanmark, medmindre foreningen framelder sig. Kun medlemmer af A2012 kan tegne denne forsikring. En tilsvarende forsikring tegnet individuelt af den enkelte antenneforening koster 10-15.000 kr. årligt.

Nedenstående dækning opnås for A2012’s medlemmer for kun 800 kr. om året:

Bestyrelsesansvar:          2.500.000 kr. pr. forening pr. år

Underslæb:                      1.000.000 kr. pr. forening pr. år

Samlet sum:                   10.000.000 kr. pr. år.

Selvrisiko:                                2.500 kr. pr. skade.

Se Produktblad her.

Se Forsikringsvilkår her:  her og  her. 

 

LOVPLIGTIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING

Enhver antenneforening bør have en arbejdsskadeforsikring, der dækker evt. skader som et bestyrelsesmedlem eller andre, der frivilligt arbejder for antenneforeningen, udsættes for under arbejde for foreningen. Som medlem af A2012 er antenneforeningen omfattet af en kollektiv arbejdsskadeforsikring tegnet af A2012 hos Gartnernes Forsikring GS, medmindre foreningen meddeler, at den ikke vil være omfattet. Den opfylder lovgivningens krav til erstatning til en præmie på 125 kr. pr. forening pr. år.

Dækningen omfatter ikke eventuelt ansatte i foreningen

Se Produktblad her.

Se Forsikringsvilkår her.

 

NETBANKFORSIKRING

Mange tror fejlagtigt, at “indbrud” i en antenneforenings bankkonti automatisk dækkes af banken. DET ER IKKE TILFÆLDET. Misforståelsen hidrører fra privatkonti, hvor banken oftest dækker indbrud, hvis man har opført sig “fornuftigt”. Mens det gælder private konti, gælder det ikke automatisk firmakonti eller foreningskonti. Med netbankforsikringen er dette dækket. 

Se nærmere informationer her: Netbankforsikring – FAKTAARK

Se Forsikringsvilkår: Topdanmark Forsikringsaftale modtaget 20220202 9911-1_vilkaar_for_netbankforsikring

Dækningssummen er 10.000.000 kr. 

Selvrisiko er 6.205 kr. 

Forsikringen er sat i kraft den 1.2.2022 og dækker i 2022 alle A2012’s medlemsforeninger. A2012 betaler præminen for 2022. Hvis dækningen fortsat ønskes i 2023, skal dette meddeles A2012 senest den 1.10.2022. 2023-priser bliver senere meldt ud. 

 

CYBERCRIMEFORSIKRING

Desværre kan kriminelle “lægge foreningen ned” via internettet. Kriminelle “fisker” og “tager gidsler” for at få udbetalt løsesum. Forestil dig, at du en dag var fuldstændig uden adgang til alle de foreningsdata, I har til at administrere efter. Medlemsregister, bogføring, regnskaber, pakkevalg osv. Mange danske virksomheder har oplevet det de seneste år, og A2012 har dyrket forholdet meget. 

Med denne forsikring får du straks hjælp, hvis det værste skulle ske. 

Se nærmere informationer her: Cyberforsikring – FAKTAARK

Se Forsikringsvilkår: 9915-1_cyberforsikring_feb_2018

Dækningssummen er 1.000.000 kr. 

Selvrisiko er 6.205 kr. 

Forsikringen er sat i kraft den 1.2.2022 og dækker i 2022 alle A2012’s medlemsforeninger. A2012 betaler præminen for 2022. Hvis dækningen fortsat ønskes i 2023, skal dette meddeles A2012 senest den 1.10.2022. 2023-priser bliver senere meldt ud.